• MG 0886
  • WinkelendPubliek- MGL6944 0001
  • MG 0220
  • MG 0440bewerkt
  • Burchtsteeg-Leiden-winkelend-publiek-038
  • Koopavond-winkelend-publiek-Breestraat
  • Pieterskwartier
  • Haarlemmerstraat

Werkwijze

Leuk dat jij zo enthousiast bent en een financieringsaanvraag wil indienen.

De aanvraag verloopt in drie stappen:
1. Aanvraag
2. Beoordeling
3. Verstrekking

1. Aanvraag
Een aanvraag voor financiering door het Leids Startersfonds kan ingediend worden per mail. De mail moet naam – adres – woonplaats gegevens bevatten, samen met telefoonnummer. Als onderdeel van de aanvraag moet ook het standaard Businessplan van het Leids Startersfonds worden bijgevoegd.
Deze kan hier worden gedownload.

Met het indienen van de aanvraag gaat u akkoord met de voorwaarden van het Leids Starterfonds. Deze voorwaarden zijn:
- Het is niet mogelijk om in bezwaar en/of beroep te gaan op de beoordeling van het Leids Startersfonds-
- U geeft akkoord op een (financiele) screening door het Leids Startersfonds*
- Een rapportageplicht en coach ondersteuning zal onderdeel zijn van de leningsvoorwaarden

* Op het moment dat u coöperatielid wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

2. Beoordeling
De investeringscommissie ** van het Leids Startersfonds zal vervolgens bekijken of het aanvraagformulier en alle benodigde gegevens voor de aanvraag zijn ingevuld / aangeleverd en of de aanvraag binnen de doelstelling van het Leids Startersfonds past.
Bij interesse van het Leids Startersfonds wordt de aanvrager uitgenodigd om toelichting te komen geven op zijn businessplan.

3. Verstrekking
Wanneer de financieringsaanvraag is goedgekeurd door de investeringscommissie worden de financieringsdocumenten opgemaakt, zoals afspraken inzake coaching en monitoring, de leningsovereenkomst en indien van toepassing de pandakte.
De aanvrager dient vervolgens lid te worden van de coöperatie. Het lidmaatschap bedraagt eenmalig € 125 inschrijfgeld met daarboven een jaarlijkse contributie van € 25. Deze kosten worden pas in rekening gebracht als er daadwerkelijk overgegaan wordt tot een lening door het Leids Startersfonds aan de aanvrager. Het Leids Startersfonds werkt met rentedragende leningen.

** De investeringscommissie bestaat uit ervaren ondernemers uit verschillende disciplines. (daarnaast zijn zij ook leden van het Leids Startersfonds). Tegen beslissingen van de investeringscommissie en / of het Leids Startersfonds is geen bezwaar en / of beroep mogelijk. Op dergelijke berichten zal dan ook geen reactie volgen van het Leids Startersfonds. Alle toegezonden stukken blijven geheim en zullen door het Leids Startersfonds niet verder verspreid worden. Bij een afwijzing zullen alle stukken direct vernietigd worden.

De statuten van het fonds zijn op te vragen bij het secretariaat.